Protocollen


Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting en/of urine. Het woord stoma komt uit het Grieks en betekent mond. Een stoma wordt aangelegd als de ontlasting en/of urine het lichaam niet meer langs de natuurlijke weg kan verlaten. Dit kan onder meer noodzakelijk zijn bij aangeboren afwijkingen, darmontstekingen, poliepen, tumoren en verwondingen.Afhankelijk waar de aandoening zich bevindt
wordt de stoma op een bepaalde plaats aangelegd. De stoma heeft dezelfde kleur als de binnenkant van de mond.Een stoma heeft weinig of geen gevoel en zal geen pijn doen bij het aanraken. Wel kan het, omdat het een groot aantal kleine bloedvaatjes bevat, snel gaan bloeden bij stoten of schuren (bijvoorbeeld tijdens het verzorgen). Wanneer het bloeden daarna weer stopt, is dit geheel onschuldig.
Een colostoma (ook wel dikke darm stoma) is een kunstmatige uitgang van de dikke darm. Een gedeelte van de dikke darm is weggenomen. Het zieke deel van de dikke darm is verwijderd en een stuk van het gezonde deel wordt door de buikwand naar buiten gebracht.

Een ileostoma (ook wel dunne darm stoma) is een stoma dat op de dunne darm wordt aangelegd. De dikke darm is (tijdelijk) buiten werking gesteld of weggenomen. De dunne darm komt via de stoma in de buikwand naar buiten.

Voor het aanleggen van een urinestoma wordt een stukje van de dunne darm (10 a 15 cm.) gebruikt. Hierin worden de urinewegen, die vanaf de nieren komen, ingehecht. Het stukje dunne darm wordt via de huid naar buiten gebracht, omgestulpt en vastgehecht. De urinestoma behoort, net als de ileostoma, 2 tot 3 cm boven de buikhuid uit te steken. De stoma dient alleen voor transport van urine naar buiten en niet als reservoir zoals bij de blaas.