Sport en een stoma


De stoma hoeft voor mensen die willen sporten geen belemmering te zijn. Met een stoma kan men bijna alle sporten beoefenen. Een aantal adviezen is zeker nodig, voordat uw patiënt weer gaat sporten.

Afgeraden wordt de zogenaamde contactsporten te doen, zoals boksen, worstelen en judo. Bij deze sporten moet voorzichtigheid in acht worden genomen vanwege mogelijke schade aan de stoma. Ook kan het opvangmateriaal loslaten met alle gevolgen van dien.

Bij krachtsporten dient uw patiënt alert te zijn op verhoogde druk op de buikwand en het daaraan verbonden risico op een prolaps (abnormale uitstulping van de stoma) of een hernia (breuk in de buikwand rondom de stoma). Bij balsporten is het belangrijk de stoma goed te beschermen. Hiervoor zijn speciale beschermkapjes verkrijgbaar. Gezonde inspanning zoals atletiek, wielrennen en alle vormen van teamsporten, zijn geen probleem.

Zwemmen met een stoma is zeer zeker mogelijk; zowel zout, zoet als chloorwater levert geen problemen op. Afhankelijk van het opvangmateriaal is het raadzaam het filter af te plakken.

Tips
  • De inspanning, en de daarbij gepaard gaande transpiratie, kan de kleefkracht van het opvangmateriaal aantasten. Raad uw patiënt aan om altijd ruim voor het sporten een nieuw zakje en/of een nieuwe plak aan te brengen. Het materiaal heeft een aantal uren nodig om goed te hechten aan de huid.
  • Dansac heeft speciaal voor sportbeoefening kleinere opvangzakjes (Minizakjes) en stomacapjes (Mini Cap). Bij intensieve sportbeoefening is het raadzaam een Dansac Gordel of een steunbandage te dragen. Deze ondersteunt zowel het opvangzakje als de huidplaat en zorgt ervoor dat het opvangmateriaal goed blijft zitten.
  • Sterke en geoefende buikspieren verkleinen de kans op een prolaps of een hernia. Het oefenen van de buikspieren dient echter geleidelijk opgebouwd te worden.                                    

Voor specifieke tips over de verschillende soorten stoma’s verwijzen we u graag naar de brochures Hints en Tips.