Operatie


Klik voor meer informatie over de stomaoperatie op de brochure ´De stomaoperatie stap voor stap´ en voor meer informatie over weer fit worden na een stomaoperatie op ´Weer fit na een stomaoperatie´.