Ostomy Glossary


De Ostomy Glossary is een naslagwerk waarin alle termen en definities met betrekking tot de stomazorg worden benoemd en beschreven. Sommige woorden kunnen meerdere betekenissen hebben, maar zijn in dit naslagwerk gebruikt in associatie met de stomazorg. De Ostomy Glossary is samengesteld voor iedereen die te maken heeft met darm- en/of urinestoma’s.

De Ostomy Glossary is alleen beschikbaar in het Engels.
Ostomy Glossary - Bladerversie